Kasia Ozga, Soft sculpture sewn from blackout fabric, black string, tent poles, tarp. (2019)
Kasia Ozga, Soft sculpture sewn from blackout fabric, black string, tent poles, tarp. (2019)